Egyptské náboženstvo

21. června 2008 v 20:43 | zamarovský |  Egypt


Ak chceme pochopiť egyptskú kultúru a s tým spojené veci, je potrebné povedať si niečo o egyptskom polyteistickom náboženstve, ktoré výrazne ovplyvňovalo historický vývoj tohto národa naprieč históriou. Bez orientácie v egyptskom náboženstve sa nemôžeme zorientovať v egyptských stavebných a výtvarných pamiatkach, v egyptskej literatúre a poézii, v egyptskom spôsobe života.[1]

Egypťania mali nespočetné množstvo bohov, v odhadoch až okolo dva a pol tisíca. Vyplývalo to z niektorých faktov. Napríklad niektoré oblasti mali vlastný unikátny panteón so špecifickou kozmogóniou, kde jednotlivé božstvá sa spájali s istými prírodnými javmi, taktiež niektorí bohovia mali viacero podôb prejavujúcich sa v istých momentoch, rovnako sa pestoval kult ochranných bôžikov a mŕtvych (napr. faraóna) a pod. To jednoznačne vplývalo na roztrieštenosť egyptskej mytológie, no možno povedať, že sa vcelku jednalo o pomerne kvalitne prepracovaný systém. Egyptských bohov je možné na základe viacerých podobností rozčleniť na tri skupiny, a to na: a) bohov prírodných síl, javov a fenoménov (Re, Geb, Nut atď.), na b) bohov určitých vlastností (Maat, Thowt, Ptah a pod.) a nakoniec na c) lokálnych bohov (o. i. Usir, Amon).

Pôvod bohov treba hľadať už v preddynastickom období, kedy jednotlivé dedinské občiny uctievali vlastné božské bytosti, prípadne sa mohlo jednať aj o fetiše alebo totemy. Postupným politickým zjednocovacím procesom sa však títo bohovia nevytrácali, akoby sa na prvý pohľad zdalo, ale skôr naopak, dochádzalo k následnému upevňovaniu jednotlivých kultov. Bol to v konečnom dôsledku politický ťah zjednocovateľov vyplývajúci zo spôsobu upevňovania centrálnej moci v jednotlivých oblastiach, ale aj náboženská tolerancia Egypťanov. No najvyššie postavenie si aj tak udržiavali bohovia zo sídelného mesta faraóna alebo celej dynastie. Keď neskôr došlo k úpadku starého centra, nahradeného novým centrom, čo sa udialo napríklad prechodom k novej dynastii alebo iným vehementným politickým javom, najvyšší bohovia zo starého centra neboli vytlačený novými, ale v symbióze s nimi existovali aj naďalej bez akejkoľvek straty bývalého významu.

V egyptskom panteóne existovali tzv. systémy božstiev. Z nich najvýznamnejšiu úlohu v dejinách Egypta zohrali bohovia z Wasetu, no hlavne Iunské devätoro bohov z náboženského centra On (Iun), v gréčtine známom pod označením Heliopolis, nachádzajúcom sa 10 km severne od Káhiry, dnes už koniec koncov jej predmestie Tell Hasan. Podrobne sa tejto problematike venujem v nasledujúcej kapitole.

Pri tejto príležitosti je potrebné povedať si niečo ešte o kňazoch, ktorí sa aktívne podieľali na vytváraní a udržiavaní kultov. Popredné postavenie v egyptskej spoločnosti mala vrstva kňazov (pričom každý významnejší boh mal určeného veľkňaza), ktorej akýmsi náčelníkom bol faraón. Od ostatných sa kňazi líšili hlavne tým, že si vyhoľovali vlasy a že sa obliekali do bielych plátených šiat. Úzkostlivo pestovali hygienu, nejedli ryby a pravdepodobne boli aj obrezávaní. Ovplývali veľkým majetkom, ktorý im plynul hlavne z výkonu ich povolania. Do náplne ich práce patrilo okrem dennodenného obetovania bohom (v chrámoch sa striedali po mesiaci, za čo napríklad pri zádušných kultoch v pyramídovom zádušnom chráme a pod. boli vyplácaní v naturáliách, hlavne potravinami a z nich prevažne sušenými rybami) aj lúštenie božích znamení, zostrojovanie ochranných a kúzelných amuletov pre živých i mŕtvych. Boli to práve kňazi, ktorí mali najväčší podiel na rozvoji egyptskej civilizácie, pretože hlavne v chrámoch sa sústreďovalo vzdelanie a veda. Pre svoju múdrosť si často získavali významné postavenie na faraónovom dvore a veľakrát sa dokonca stávalo, že niektorí boli kráľovskými poradcami a boli im zverené významné funkcie a úlohy, napríklad aj stavba pyramídy a pod. Lenže postupná prevaha kňažstva začínala byť na príťaž podaktorým významným faraónom. Takým bol aj Amenhotep IV., známejší možno pod menom Achnaton, ktorý sa v 14. storočí pred Kristom pokúsil monoteizovať egyptskú spoločnosť, čím chcel oslabiť vplyv wasetských kňazov. Ako však určite tušíme, skončilo to takpovediac fiaskom, keďže už hneď po jeho smrti došlo k opätovnému návratu k starým zvykom. Ako uvádzajú neskoršie správy, nazlostení kňazi zničili jeho telo, aby tým zabránili posmrtnej existencii. Rovnaký osud stihlo aj jeho hlavné mesto Achetaton. K oslabeniu kňazskej moci nedochádzalo ani v čase podmanenia si Egypta Asýrčanmi, Peržanmi, či Rimanmi, pretože všetci si uvedomovali, aké by to malo nedozerné následky na ich vládu v Egypte. Postupným zánikom jednotlivých kultov dochádzalo aj k postupnému oslabovaniu kňazskej moci. Výrazný podiel zohralo v tomto prípade kresťanstvo, ktoré postupne vytláčalo starých bohov v prospech jedného Boha kresťanov. Druhou príčinou, prečo došlo k oslabeniu ich moci, bolo Teodosiove nariadenie o zrušení pohanských kultov (roku 383 n. l.) a o zatvorení pohanských chrámov. Ale v tej dobe však už lesk chrámov pominul a už dávno došlo k zániku staroegyptskej kultúry, o ktorej na nasledujúce storočia vypovedali len chátrajúce ruiny kedysi monumentálnych a grandióznych stavieb.
[1] Zamarovský, V.: Bohovia a králi starého Egypta. Bratislava 2000, s. 13.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 RichardDum RichardDum | E-mail | Web | 12. listopadu 2017 v 22:57 | Reagovat

Doctors have many challenges to face as they are perennially surrounded by patients, diseases, hospital duties and over-extended or odd shift timings. Universally, doctor is considered to be a noble profession and respectable one at that, but a doctor also has to work under immense pressures, emotional strains and other physical challenges.

A regular physician like most of us at some point face will have to deal with personal situations such as important family affairs, family holidays, sickness or pregnancy that may force them to abandon medical duties. At the same time, a hospital or a healthcare facility is also constantly faced with emergency situations that demand all hands on deck round-the-clock. Therefore, every hospital, clinic or nursing home is compelled to hire locum tenens or substitute doctor in order to keep the staffing under control at all times.

In fact, locum doctors are the most valuable asset for the medical community because they provide quality medical care and act as a helping-hand in emergency situations when the medical facilities need them the most.

Unlike regular or permanent doctors, locum doctor jobs are also ideal career options for medical interns and graduates because they offer a wide array of medical exposure in varied medical specialties, work cultures and healthcare systems. Locum jobs are challenging and flexible, thus an increasing number of medical professionals have benefitted from these jobs, so whether one is looking for a family physicians position or in a hospital or in a clinic, locum jobs for doctors are available at all levels and in different healthcare systems.

In addition, being a locum doctor gives a medical professional the control over their working hours, location of work and choice of area of specialisation. Technically, locum positions are not restricted to general physicians but they are also extended to other fields of medical specialisations such as cardiology, neurology and many more.

Travelling can be an integral part of locum jobs, and these distinctive features are a boon for many dedicated medical professionals who are eager to expand their medical careers with loads of multi-cultural medical experiences. The fact that locum agencies in the UK recruit tens of thousands of locums from across the globe in various NHS hospitals, private clinics, nursing homes and other public hospitals speaks volume of the popularity of locum jobs.

Locating or getting a locum tenens job is a simple task as long as you are registered with one of the many reputable locum agencies. These agencies act as the middle man between locum tenens and medical facilities, and they also look after all the details pertaining to travel for locum tenens, accommodation and the nature of locum work.

Thus, maintaining a healthy locum doctor-agency relationship benefits both the parties, and it also increases the probability of getting recommendable employment opportunities and businesses or vice-versa.

2 Robertunsus Robertunsus | E-mail | Web | 29. listopadu 2017 v 16:55 | Reagovat

Doctor Who is now considered a British Institute and has come a long way since it first aired on November 23rd 1963. The very first show saw the Doctor travel 100,00 years into the past to help some dim cavemen discover light. After 26 seasons and seven Doctors later the series came off our screens in 1989 much to the disappointment of the huge devoted fanbase. In 1996 an attempt was made to revive Doctor Who but it wasnt until June 2005 when it came back with a vengeance with Christopher Eccleston as the ninth Doctor that put the series back on the map as it were. It then went on for 5 years with David Tenant portraying the Doctor until 2010 when Matt Smith took over the role. Today it is still a great family show and has attracted many new fans.
<a href=https://www.cialissansordonnancefr24.com/achat-cialis-securise/>https://www.cialissansordonnancefr24.com/achat-cialis-securise/</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama